Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
6033 c7af

Would love to be. 
Reposted fromstormymind stormymind viairmelin irmelin
Wlodara
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzisniezasne dzisniezasne
Wlodara
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viadzisniezasne dzisniezasne
Wlodara
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Wlodara
Wlodara
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarosalie rosalie
Wlodara
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidosk8 idosk8
Wlodara
Wlodara
Wlodara
Wlodara
Wlodara
5889 1c06 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
Wlodara
Wlodara
4277 c94b 500
Wlodara
Wlodara
0009 b0bc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Wlodara
Wlodara
5573 50b5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashakeme shakeme
Wlodara
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakateistrue kateistrue
Wlodara
0096 e361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl