Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
4186 3027
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
3781 11f0
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarosalie rosalie
5889 fae3 500

pagewoman:

Dunnottar Castle, Stonehaven, Aberdeenshire, Scotland

Reposted fromjemstone jemstone viawishyouwerehere wishyouwerehere
Wlodara
0243 8d3a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viausmiechprosze usmiechprosze
Wlodara
5538 e0d1 500
Wlodara
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
9697 5b53 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathebelljar thebelljar
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
Wlodara
8321 fa01 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
Wlodara
Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje.
— - Anna Dymna.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viabrianmay brianmay
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
8266 d1a4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Wlodara
Wlodara
7567 1d3a 500
Wycinki w termosie. 
Reposted fromhrafn hrafn viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...