Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
9043 8a97
Reposted fromretaliate retaliate viaviva-salvadore viva-salvadore
Wlodara
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viatiredeveryday tiredeveryday
Wlodara
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viabadblood badblood
Wlodara
3742 6dac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
Wlodara
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaniamy aniamy
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Wlodara
9768 17fb
skirt
Wlodara
Wlodara
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Wlodara
4902 565f
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
Wlodara
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
Wlodara
7479 914b
Wlodara
5907 b66b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
Wlodara
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Wlodara
Wlodara
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viaiblameyou iblameyou
Wlodara
4182 d42b 500
Wlodara
3273 39b5 500
By Mark Johnsons
Reposted fromPoranny Poranny vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl