Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viaAmericanlover Americanlover
1529 d7c8 500

travelposts:

forest

Reposted fromAmericanlover Americanlover
Wlodara
2437 683d 500
3622 4759 500
Reposted fromLittleJack LittleJack via2708 2708
Wlodara
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna vialeksandra leksandra
Wlodara
8227 dd34 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
Wlodara
4725 9059 500
3616 eea8
Reposted fromannoto annoto viaAmericanlover Americanlover
Wlodara
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
5135 e03c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Wlodara
Wlodara
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via2708 2708
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 via2708 2708
Wlodara
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viatoniewszystko toniewszystko
Wlodara
Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga - śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością jest taniec.
— Jonathan Carroll, „Białe jabłka”
Reposted fromdeszcz deszcz via2708 2708
Wlodara
6603 7587
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
Wlodara
7894 bc79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl